Friluftsfrämjandet har en förskoleverksamhet: I Ur och Skur. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen.

I ett uppsprickande molntäcke och lagom varma vindar genomfördes Järvastadsloppet för tredje året i rad. Återigen med rekordstort deltagande.

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för JM:s nya flerbostadshus i Järvastaden. Kvarteret är det sista bostadskvarteret som bebyggs inom aktuell detaljplan, kv. Grönlingen m fl., och omfattar 167 lägenheter.

Järvastaden är Barnens stadsdel och nu har många av dem som flyttade hit som barn vuxit upp. Många av dessa ungdomar gör stor nytta i Järvastaden - bland annat som utdelare av vykort men också hos Magnus Käck i hans ICA-butik.

Missa inte den guidade cykelturen 22 maj, med vackra Ulriksdal som mål.