Det blev en intensiv dag för svampexperten Bibbi Wallqvist och alla de som kommit för att delta vid årets svampplockardag. Redan klockan tio på förmiddagen började diskussionerna kring svamp och det var först närmare klockan 14 som den sista svampplockaren hade fått sina fynd genomgångna och utvärderade. Till sin hjälp hade Bibbi den också mycket svampkunniga systern Lena Wallqvist.

Den 26 oktober kommer det att finnas lammlådor för avhämtning med lammkött från Överjärva gård.

Bygglov har beviljats för 64 enfamiljehus och 428 lägenheter i Solna stad. Behovet av fler bostäder är stort och främst större bostäder, för att möjliggöra ett livslångt boende. När familjen växer ska man kunna bo kvar.

Fram med svampkorgen! En hel del regnande sista tiden har ökat chanserna för att det ska finnas gott om svamp. Söndagen 14 oktober går vi ut och ser efter. Vår svampexpert Bibbi Wallquist guider oss som vanligt i vår egen svampskog nära Jaktvillan.

På fredag 5 oktober och tre dagar framåt håller Kulturlandskaparna en helgkurs i hur man bygger en gärdesgård. Gärdesgård, eller gärdsgård som det också kan skrivas, är en traditionell typ av stängsel. Vanligt förekommande i Norden, Estland, delar av Ryssland men också i USA. Utseendet kan variera något men gemensamt är att en gärdesgård byggs i naturmaterial enbart.