Välkommen hem till Alfons Åberg i Järvastaden

Tor Svae och Roger Josefsson (männen bakom Barnboksutställningarna i Jaktvillan om somrarna) bjuder in till en förhandstitt av deras nya utställning “Hemma hos Alfons Åberg är verkligheten saga nog”. Utställningen är framtagen i samarbete med författaren Gunilla Bergström och bokförlaget Rabén och Sjögren.

Skridskoisen klar till jul

Nu äntligen har vi fått fatt i reservdelar till de trasiga rören som gjort att vi ännu inte kunnat dra igång kylmaskinen och spola isbanan nedanför Mulle Meck-parken. Nu kommer våra fastighetsskötare jobba hårt med spolning och blir det inte för många plusgrader så kan vi få isen att frysa på ordentligt inom några dagar.

Årets julklapp är en el-cykel

I slutet av november meddelade Handelns utredningsinstitut att de valt ut el-cykeln till årets julklapp. För att en produkt ska bli årets julklapp måste den vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året. Den måste också säljas i stort antal och dessutom ska den representera den tid vi lever i, enligt Handels utredningsinstitut (HUI) som varje år utser årets julklapp.

Utveckling av Enköpingsvägen till ny stadsgata

Solna stad har arbetat fram en utvecklingsplan för den framtida förändringen av Enköpingsvägen, med målsättningen att den ska bli en stadsgata. Syftet med planen är att visa på möjligheter och skapa ett underlag inför den framtida utvecklingen av Bagartorp och Agnesberg.

Bagartorp utvecklas

Bagartorp är angett som ett utvecklingsområde i Solna stads översiktsplan och håller successivt på att utvecklas till en ännu mer sammanhållen och levande stadsdel. Nu planeras för nya bostäder, service och ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation. Det planeras också för en tillfällig mötesplats med stadsodling, utegym, boule och paddeltennisbana. Läs mer om utvecklingen av Bagartorp på Solna stads hemsida.