Trygghetsambassadörer i Järvastaden

Som ett led i att öka tryggheten i stadsdelen har vi tillsammans med Stefan Engdahl på Stanley Security startat upp arbetet Trygg i Järvastaden. Vi har bjudit in bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar m fl. till möten. Vi vill till en början kartlägga fakta om vad som faktiskt händer i området och se vilka behov som finns för att strategiskt sätta in rätt resurs. Vi har för detta ändamål infört ett rapportsystem.

Från de olika bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningarna har utsetts Trygghetsambassadörer. Dessa har fått befogenheter att logga in i rapportsystemet och notera inträffade incidenter. Tanken är att boende, i alla fall till en början, ska meddela ”sin” Trygghetsambassadör vad som inträffat. Trygghetsambassadören rapporterar därefter i systemet och ser till att det införs på ett korrekt sätt och att varje incident endast tas upp en gång.

Vi kommer kontinuerligt att sammanställa inrapporterade incidenter och informera Trygghetsambassadörer. Vi har nu bjudit in dessa till möte i Jaktvillan torsdag 12 april.

Det finns idag över 30 bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar i Järvastaden. Vi saknar fortfarande kontakt med några föreningar. Vi vill så klart mycket gärna att alla boende i Järvastaden är med i vårt trygghetsarbete och har en Trygghetsvärd att kontakta.