Lär dig tova och spinna på Överjärva gård

Under våren håller Kulturlandskaparna en kurs i att tova och spinna av får- och lammull, på Överjärva gård. Under fem tillfällen lär kunniga entusiaster ut det här hantverket, kursen arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Kursdeltagarna får vid första tillfället låna kardor och får ull att öva på. Därefter finns möjlighet att köpa kardor, ull och annan utrustning. Deltagarna är välkomna att ansluta sig till kursen när de vill, kursen hålls varannan tisdag under våren, med start 6 februari och de fem kurstillfällena kan utnyttjas när man vill under ett års tid. Kursen hålls även under hösten 2018.

Kostnaden för kursen är 2125:- eller 500:- kronor per kurstillfälle. Kursen hålls i Hästskostallet på Överjärva gård och varje tillfälle är tre timmar.

För mer information om kursen samt anmälan, besök Kulturlandskaparna här.