Vi på Järvastaden AB har fått veta att ett par hushåll i Järvastaden har haft inbrott. Detta är givetvis obehagligt och beklagligt, såväl för de enskilda personer som blivit drabbade som för Järvastaden i stort. Inbrotten skedde dagtid och inte enbart i Järvastaden, utan på flera håll i Solna och Sundbyberg.


Järvastaden AB har sedan tidigare engagerat ett säkerhetsföretag – Stanley Security – för att särskilt förebygga incidenter i stadsdelen. Stanley Security har samlat ihop information gällande händelser i området för att få en överblick av situationen och kommer inom kort att presentera ett förslag på en säkerhetsstrategi för området. Arbetet kommer bland annat att innebära ett samarbete med polisen. Därefter kommer en handlingsplan att arbetas fram, för ett mer långsiktigt säkerhetsarbete för stadsdelen. Målet är att boende ska känna sig säkra och trygga i, och utanför, sina hem.

Järvastaden har länge varit förskonat från olika typer av brottslighet. Vi har en tät grannsamverkan är fortsatt ett tryggt område för stora och små. Vi hoppas och tror att boende här känner det.

För frågor gällande inbrotten, vänligen kontakta polisen. För frågor gällande Järvastaden AB:s säkerhetsarbete, kontakta oss.