Lagom till skolstarten i augusti när nya skolan öppnar i Järvastaden ska vi också ha en ny provisorisk väg klar. För att öka trafiksäkerheten i stadsdelen och i området kring den nya skolan bestämde vi oss tidigt för att bygga ihop Fridensborgsvägens avskurna delar.

 

Det kommer bli en väg med cykelbana och gångbana. Tanken är att bussarna, 505 och 540, ska köra denna väg också från och med hösttabellen. Körbanan smalnas av i Fridensborgsvägens kurva för att ge bussen företräde och minska bilarnas hastighet.

 

Läs mer här om hur Solna stad har initierat ett arbete med säkra och trygga skolvägar.