Barnens stadsdel växer fram. Mulle Meck-parken, aktiviteter för små och stora och närheten till naturen är det som karakteriserar Järvastaden. För att Järvastaden även långsiktigt ska förbli barnens stadsdel är nu fokus på att skapa förskoleplatser för stadsdelens alla barn.

 

Därför har, på mycket kort tid, en stor satsning gjorts för att bygga om Grönlunds Trafikskola till en ny tillfällig förskola.
Under mer än 10 års tid har barnfamiljer flyttat till Järvastaden. De flesta har barn i förskoleåldern och behovet av fler förskoleplatser blir därför större och större. Järvastaden, Solna och Sundbyberg har identifierat behovet tidigt och diskuterat olika möjligheter kontinuerligt.

 

– Vi bevakar ständigt behovet av förskoleplatser i kommunen och i Järvastaden har det varit tydligt att behovet blir större. Från kommunens sida är vi måna om att barnen har nära till skola och förskola både för barnen och föräldrarnas skull, Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Solna stad.


När Järvastaden i slutet av oktober 2016 fick ett mail från en förälder i Järvastaden som uttryckte stor besvikelse över att hennes barn inte kunde erbjudas plats på förskola i närområdet förrän i augusti 2017, bestämde sig Järvastaden AB för att försöka hitta en snabb lösning i samråd med Solna stad.


– Sen gick det väldigt fort. Vi presenterade vår idé om att använda Grönlunds gamla lokaler för kommunen. De nappade och på bara ett fåtal veckor beslutade Solna stad om att en ny tillfällig förskola skulle öppnas i dessa lokaler, säger Stefan Sellgren, vd för Järvastaden AB.


Att det blev just Grönlunds gamla lokaler fanns det flera anledningar till. Grönlunds Trafikskola har bedrivit verksamhet i Järvastaden sedan lång tid tillbaka, innan stadsdelen och bostadshusen började byggas. Huset, som till viss del är Q-märkt i detaljplanen, är ritat av den kända arkitektfirman Backström och Reinius och fanns på plats redan när Järvastaden var ett militärområde.

– När nu bostadsbebyggelsen i Järvastaden har kommit en bra bit på väg och så många barnfamiljer flyttat in i lägenheter och hus, fungerar det inte att tillåta övningskörning med bussar och lastbilar i området. Järvastaden AB och Grönlunds kom därför överens om att det var läge att trafikskolan flyttade till bättre anpassade områden och lokaler, säger Stefan Sellgren.

Solna stad önskade att en första etapp med tre avdelningar som skulle vara klar att användas redan i början av januari. Järvastaden anlitade snabbt konsulter för att ta fram underlag då en rad olika nya funktioner krävdes i byggnaden. Allt från hissanordning för mattransporter, rum med skötbord, väl fungerande ventilation, till inhägnad gård för utomhuslek.


När bygglov söktes agerade Solna stads stadsbyggnadskontor snabbt och kort därefter drog byggandet igång.– Vi under lång tid haft ett gott samarbete med Järvastaden AB, vilket bidrog mycket till att processen kunde gå så fort, säger Marianne Damström Gereben.


I början av januari kunde Solna stad börja möblera lokalerna och de första barnen kom några dagar senare till den nya  Järvens förskola. Under våren kommer verksamheten att byggas upp gradvis med fler och fler barn som ska skolas in.– Inte bara ombyggnationen till förskola har gått med rekordfart, Solna stad har med mycket kort varsel hittat utbildad personal till verksamheten. Detta på en arbetsmarknad där det råder otrolig efterfrågan och brist på pedagoger, säger Stefan Sellgren.

I mars kommer övervåningen i lokalen att vara klar för ytterligare avdelningar. Förskolan som nu byggts är tillfällig och tanken är att den nya Raoul Wallenbergskolan som står klar hösten 2018 ska rymma de förskolebarn som behöver plats.– Men om vi ser att behovet fortsatt är stort kommer den tillfälliga skolan självklart att hållas öppen så länge som behövs, säger Marianne Damström Gereben.