Kommunstyrelsen i Solna har på möte 14 november beslutat att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fyra nya kvarter längs Järva skjutbaneväg i Järvastaden.

 

Järvastaden AB har i samråd med stadsledningsförvaltningen arbetat fram ett förslag till fortsatt utveckling av stadsutvecklingsområdet Järvastaden för fyra kvarter intill Järva skjutbaneväg. De fyra kvarteren gränsar till kvarteret Grönlingen samt skoltomten och är en naturlig fortsättning på utbyggnaden av Järvastaden. Det nu aktuella området bedöms kunna inrymma ca 650 lägenheter, 4-8 förskoleavdelningar samt special­lägenheter.

 

Läs mer på Solna stads hemsida >