Runt omkring och nära Järvastaden finns massor av natur bevarad, framförallt i Igelbäckens naturreservat. När vi bygger Järvastaden och gatorna mellan husen planterar vi många nya träd. På några platser har vi haft möjlighet att bevara befintliga träd och skogspartier. Alla lövträden, i reservatet, i skogspartierna och de nya som planteras i takt med att stadsdelen växer, skiftar nu i höst till en fantastisk färgexplosion.

 

I början av november kommer arbetet med att plantera träd att fortsätta då delar av Brotorps allé, Vinthundsgatan, Fridensborgsvägen och Brotorpsvägen kompletteras. Det kommer att planteras träd av samma sort som det är på övriga delarna av gatorna. Det blir röd ek på Dammtorps allé och lindar på Brotorpsvägen.

 

Runt Spegeldammsparken finns många olika träd och buskar som gör sig bra i färg på höstfoton. Vi har tidigare berättat om informationstavlan som ger mer kunskap om trädsorterna.
Läs mer här >