Kommunfullmäktige i Solna stad antog detaljplanen för Grankällan i slutet på augusti. Efter det har två föreningar överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. I avvaktan på vad domstolen kommer fram till gör vi fortsatt utredningsarbete.

 

Vi har bl a med hjälp av vår underentreprenör Spentab och deras leverantörer gjort en inmätning av området på ett nytt sätt med hjälp av en drönare. När drönare ”ändå” var ute och flög passades det på att ta några bilder samt en liten film över ”månlandskapet” där vi förhoppningsvis snart kan påbörja utbyggnaden av ett nytt egna hem område.