Det har på senare tid inkommit en del klagomål om dålig mobiltäckning i nybyggda hus, både i Järvastaden och i andra nybyggda områden. Orsaken till problemet är att nya hus är otroligt bra isolerade och dessutom har väldigt bra fönster. Man får mycket bra värden för energiförbrukning men en sidoeffekt har blivit att man tappar mobiltäckningen.

 

För att ta reda på vad som görs i denna viktiga fråga och ta reda på om byggherrarna gör något för att förbättra situationen har vi pratat med Tomas Moström på Skanska, som har arbetat med frågan under flera år.

 

- Telefonanvändandet har i grunden förändrats radikalt de senaste åren och vi ser idag ett helt annat beteende, säger Tomas Moström. Man använder sin mobiltelefon mycket, mycket mer än fast telefon. Många har helt slutat med att ha fast telefon i sitt hem. Man använder också sin mobiltelefon till mycket mer än att bara prata i, mycket mer än vanliga telefonsamtal.

 

Enligt Tomas byggs husen idag med tjocka lager isoleringsmaterial i fasader och tak för att vara energieffektiva. Husen byggs mycket täta så att energi inte ska läcka ut och fönstren har förbättrats markant, bland annat genom metallfilmer. Detta medför att byggnaderna under hela sina livslängder kommer att göra av med avsevärt mindre energi och spara stora miljövärden.

 

- Nackdelen blir att mobiltäckningen inomhus påverkas negativt. På Skanska har vi arbetat med problemet under en längre tid och vi har provat flera olika lösningar, säger Moström.

 

I ett egenutvecklat bostadshus på Kungsholmen gjordes försök i några trapphus i samarbete med Ericsson. Tillsammans med några av teleoperatörerna fick man bra utfall på lösningen. Tyvärr har det inte gått att hitta rätt affärslösning mellan alla teleoperatörer och Ericsson för att vidareutveckla denna lösning och installera den i större omfattning. Dessutom skulle kunden (lägenhetsköparen) i dagsläget betalat driftkostnad för anläggningen, ca 50-100 kr/mån.

 

- Den aktuella bostadsrättsföreningen har nu valt att gå vidare med en annan lösning där de monterar en egen antenn på sitt tak och leder in radiovågorna i huset. En sådan lösning kommer dock troligtvis inte accepteras längre då detta stör operatörernas utomhusnät. Även denna lösning kostar pengar för bostadsrättsföreningen, förklarar Moström.

 

I ett annat kvarter som Skanska byggt och ansvarat för har en lösning prövats där telebolagen installerat var sin basstation i huset. Denna lösning fungerar troligen också bra men telebolagen vill inte i dagsläget själva ta den ökade kostnaden vilket innebär att kunderna får betala ca 50-100 kr mer per månad.

 

- Ett av telebolagen har nyligen kommit med en lösning som ”kopplar om” mobilsignaler till individuella wi-fi nät (Wi-Fi Calling). Då i princip alla nya lägenheter som idag byggs ger möjlighet till egna wi-fi nät så ser jag detta som en mycket intressant lösning, säger Moström.

 

Moström påpekar dock att denna lösning har sämre täckning och tillförlit än de ovan redovisade tekniska lösningarna. Kostnaden för kunden blir att köpa en ny modern mobiltelefon som stödjer Wi-Fi calling, ett installerat Wi-Fi nät i lägenheten och en operatör som stödjer funktionen.

 

- Jag är övertygad om att det kommer lösningar på problemet. Det finns som ovan nämnts flera sätt att lösa det på. Det gäller kanske mest att hitta affärsmodellen som passar. Det går fortfarande i alla nybyggda hus att koppla in, i det närmaste gratis, en fast telefon i det data-nät som alla nya bostäder utrustas med, avslutar Moström.

 

Det svenska forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT har, tillsammans med nio partners, fått stöd av Vinnova för att lösa problemen med inomhustäckning i energieffektiva byggnader. Stödet uppgår till 5,4 miljoner och genom att inkludera alla aktörer – från byggföretag och IT-företag till boende, och genom att kombinera innovativa tekniska lösningar och affärsmodeller är målet att finna en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. I mars i år påbörjades pilottester i verkliga hushåll och projektet ska pågå fram till juni 2017.

 

Järvastaden följer utvecklingen på området, och hoppas att de ansvariga inom kort kommer fram till en kostnadseffektiv och hållbar lösning på problemen.