Kommunfullmäktige i Solna har antagit detaljplanen för Grankällan den 29 augusti 2016.

 

I området planeras för ca 200 rad- och kedjehus i direkt anslutning till Igelbäckens naturreservat.. Området sluttar svagt mot sydväst och vägarna svänger svagt för att ge bostäderna förutsättningar för både morgon- och kvällssol. Det blir promenadavstånd till den nya Raoul Wallenbergskolan och också till pendeltågsstationen i Ulriksdal samt även med gångbron över järnvägen till Överjärva gård.

 

I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer Järvastaden AB att anlägga en skogslekplats mellan skolan och Jaktvillan samt ett utomhusgym. Järvastaden är också delaktiga i finansiering av en upprustning av området i anslutning till pendeltågsstationen.

 

I lokaltidningen Vi i Solna uttalar sig byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M):

– Området kommer bli ett bra komplement till den nuvarande bebyggelsen. Läs hela artikeln i tidningen >

 

Skanska och JM kommer att bygga och sälja vardera hälften av bostäderna. Du kan anmäla ditt intresse för bostäderna på byggherrarna hemsidor. Skanska benämner sitt område Villabacken  och JM kallar sitt projekt för Solna Trädgårdskvarter.

 

Inför samrådet av detaljplanen skrev vi om att Grankällan är ett gyllene läge i Järvastaden. Läs mer här >