Vid byggnadsnämndens möte den 16 juni godkändes detaljplanen för kvarteret Grankällan. Detaljplanen tillåter uppförandet av drygt 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus i nordöstra Järvastaden.

 

– Detta projekt ger attraktivt boende i direkt anslutning till naturreservatet och lägger ytterligare en pusselbit i byggandet av Järvastaden, säger Torsten Svenonius M, kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden

Läs mer på Solna stads hemsida >

 

 

Det är Skanska och JM som kommer att bygga och sälja småhusen i Grankällan. 

Läs mer om Villabacken på Skanskas hemsida och om Solna trädgårdskvarter på JMs hemsida.