Friluftsfrämjandet har en förskoleverksamhet: I Ur och Skur. Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen.

 

I Järvastaden finns två I Ur och Skur förskolor. En på Honnörsgatan och en på Fågelhundsvägen. På förskolans dag 19 maj gick barnen i parad till Jaktvillan. Jaktvillan ligger strategiskt till mellan I Ur och Skur-förskolorna och alla föräldrar och barn känner till den så det är en naturlig plats. Där åt de medhavd picknick, lekte lite lekar och sjöng lite tillsammans.

 

Sedan vill de ju såklart haka på Järvastadsloppet även med I Ur och Skur Grönlingen. Några överblivna nummerlappar hittar sin återanvändning för lopp på förskolan veckan efter det riktiga Järvastadsloppet.