Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för JM:s nya flerbostadshus i Järvastaden. Kvarteret är det sista bostadskvarteret som bebyggs inom aktuell detaljplan, kv. Grönlingen m fl., och omfattar 167 lägenheter.

 

 

Blandningen av stora och små lägenheter överensstämmer väl med tanken att Järvastaden ska vara en blandad stadsdel. Där man kan förändra sitt boende när familjen växer eller krymper utan att behöva flytta långt, säger Torsten Svenonius M, kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden

 

Läs mer på Solna stads hemsida >