Hemsö Fastighets AB kommer att bygga, äga och förvalta den nya skolan i Järvastaden i Solna. Den 17 augusti förväntas kommunstyrelsen i Solna att fatta beslut om tomträttsavtalet och andra avtal, som gör att projektet kan genomföras.

 

 

Den nya skolan i Järvastaden ska rymma minst 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 och drivas av en fristående skolaktör. En förskola kommer också att byggas på tomten. Skolan ska vara klar till höstterminen 2017 och förskolan till höstterminen 2019.

 

– Järvastaden är en populär stadsdel i Solna och vi behöver fler skolor och förskolor. Det är positivt att en långsiktig aktör som Hemsö fastigheter vill samverka med staden om utvecklingen av den nya skolan och förskolan, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

 

Förutom uppförandet, ägandet samt förvaltningen av den nya skolan i Järvastaden kommer Hemsö att samverka med staden om valet av friskoleaktör som hyresgäst.

 

– Det viktiga för oss är att friskoleaktören möter de utgångspunkter som staden anser ska gälla för utbildningsverksamhet i Solna. Vid Skolverkets prövning av en friskola kommer vi enbart tillstyrka en skola som har god kvalitet i verksamheten i kombination en god och stabil ekonomi, avslutar Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 

Läs mer på Solna stads webbplats >