Vid Stråket i Solna ligger en engelskinspirerad byggnad som är ett av Stockholmstraktens äldsta radhus.


Det berättas i boken "Arkitektur i Solna" att detta var det första huset som blev inflyttningsklart i Råsunda.

När Skanska gav namn åt sitt senaste småhusprojekt i Järvastaden så kopplar man de gångstråk som leder tvärs gatorna till lekparker och natur med gamla Råsundas Stråk. De moderna husen är Solnas nya Villastråk.

Enligt gestaltningsprogrammet till detaljplanen för kvarteret Grönling m fl. är Våtmarksvägens och Meanderslingans karaktär beskrivna som en vacker bågform och att de ska utgöra lugna kvartersgator som har naturmarken som fondmotiv i öster.

 

Skanska ser de böjda radhuslängor som följer gatornas form som ett signum för hela området. Rad- och kedjehusen i den moderna trädgårdsstaden ska ha viss stadskänsla och arkitekturen ska gå i klassisk stil. Här har Skanska hämtat inspiration från böjda radhuslängor i brittiska Crescents med stilfulla hus och omsorgsfulla detaljer.

Skanska har i sin tidning Nya Hem träffat familjen Ullvin-Ullholm som flyttat in i ett av husen. Läs om hur de trivs här.