Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 december fattades beslut om en ny skola i Järvastaden.
 

Kommunstyrelsen i Solna hade möte på måndagen den 16 december. Stadsdirektör Kristina Tidestav och förvaltningschef Anders Offerlind hade till mötet tagit fram lokalförsörjningsstrategi 2014-2018. Strategin ska kunna fungera som en vägledning för att staden ska kunna säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande och uppnå balans mellan behov, tillgång och efterfrågan från stadens olika verksamheter.


Under kapitel om barn- och utbildningsnämnden – skolor finns beskrivet:
Staden ska skapa förutsättningar för ytterligare en skola i Järvastaden i takt med att norra Solna växer. Varje halvår ska förvaltningarna stämma av när behovet av en ny skola uppstår. Under perioden måste ett beslut fattas om tidpunkten för start av ny skola.

Läs hela lokalförsörjningsstrategin här >

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren har också bloggat från mötet i kommunstyrelsen. Läs mer här >


Järvastaden har tidigare samlat in svar från boende om deras önskemål avseende skola, se sammanställningen här.

Då vi fått indikationer på att alla inte fick ta del av undersökningen och också så klart att vi hela tiden får nya invånare och barnfamiljer i vår stadsdel, så är det mycket möjligt att vi till våren/sommaren 2014 kommer gå ut med ny enkät.

Vi har fått många frågor och reflektioner från förra undersökningen. Det är många som självklart är mycket intresserade av vad som händer med skolfrågan i Järvastaden. Vi skulle gärna som en del i detta försöka bjuda in till informationsmöte med berörda politiker kanske också det till våren/sommaren då vädret kan tillåta en samling utomhus.