Trygg i Järvastaden

I slutet av augusti hade Järvastaden AB bjudit in alla trygghetsambassadörer i stadsdelen till informationsmöte i Jaktvillan. Mötet inleds med att Stefan Sellgren från Järvastaden AB hälsar alla välkomna och sedan lämnar över ordet till Stefan Engdahl från Stanley Security som kort går igenom bakgrunden till varför trygghetsgruppen finns och hur arbetet startade för snart ett år sedan. Järvastaden AB tog initiativet och skapade en organisation med externa trygghetssamordnare och trygghetsvärdar från området med syfte att få in fakta på vad som verkligen händer i området och därigenom få möjlighet att vidtaga rätt resurser för att minimera antalet händelser. Idag har över 20 bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar utsett var sin trygghetsambassadör som alltså alla var inbjudna till mötet.

Det är av oerhörd stor vikt att alla trygghetsambassadörer verkligen anmäler det som händer via den inloggning till det rapportsystem som sedan en tid tillbaka finns installerat och som de har fått en personlig inloggning till. Vi uppmanar de föreningar som inte ännu har anmält allt som hänt att göra det i efterhand så vi får rätt underlag för områdesanalyserna. Sedan den 29 april är det sammanlagt nio händelser som är rapporterade. Det har gällt några situationer som upplevts som otrygga, några försök till inbrott samt enstaka stölder.

Tom Vetterlein från Stanley Security presenterar Stanley Guard som är en trygghetsApp för enskilda personer. Appen har en kombination av larmfunktion både till egna kontakter samt till larmcentral. Användaren väljer själv till vem den ska aktiveras till och när, vilket innebär att det inte finns konstant övervakning från larmcentralen utan användaren väljer själv när spårningen aktiveras. Stanley Security lämnar ett erbjudande speciellt för boende i Järvastaden.

Paul Andersson från Bevakningsassistans presenterar sig och företaget. De vill gärna ha in rapporter i rapporteringssystemet och på så sätt få information om vad som syns och händer i området. Gärna iakttagelser vilket kommer att hjälpa dem i deras arbete. Bevakningsassistans erbjuder invånarna i Järvastaden hängavtal, störningsjour, larm, personalen i bilarna kan vara behjälplig med det mesta. De kommer att dela ut information där de kommer att förklara vad de erbjuder mer i detalj. Deras bilar är också utrustade med hjärtstartare, brandsläckare, förstahjälpen utrustning. Bevakningsassistans kommer att bygga upp ett samarbete med nattvandrarna och polisen där utbyte av information sker på ett naturligt och kontinuerligt sätt.

Katarina Påhlman, tjänsteman på Solna Stad, och Samuel Klippfalk, kommunalråd för KD och ansvarig i trygghetsrådet i Solna, närvarade på mötet. De jobbar löpande med trygghet och samverkan och där ingår bland annat polis, fastighetsägare och SL. De träffas ett antal gånger per år, de ordnar trygghetsvandringar tillsammans med tjänstemän och politiker. Ännu har ingen trygghetsvandring gjorts i Järvastaden.

Vid trygghetsvandringar är alltid fastighetsägarna i området delaktiga. De sjösatte precis före sommaren en grannstödsbil där ett antal pensionärsföreningar bemannar en grannsamverkansbil. Alla förare kommer att utbildas av Solna Stad samt polisen. Syftet är att observera området och rapportera in det man ser till berörda. Samuel undrar om det finns någon i Järvastaden som är intresserad av att kliva på styrelsearbetet för att komma igång med projektet. Samuel säger också att det är ett mycket lovvärt initiativ från Järvastadens sida och de åtgärder som hittills vidtagits ser bra ut och det ska mycket till för att ni ska behöva känna er otrygga i det här området. De mjuka värdena och samverkan är det viktigaste ingredienserna i ett tryggt samhälle.

När ordet lämnades fritt framkom att det vore önskvärt om fler engagerar sig i nattvandringen som äger rum fredagar och lördagar 20.30. Det upprepades hur viktigt det är att alla boende i föreningarna är medvetna om arbetet som pågår och att trygghetsambassadörerna informerar på stämmor och föreningsmöten. Vi vill påverka de bostadsrättsföreningar som inte är delaktiga att bli det och att det apporteras mera. Stefan Sellgren informerar i samband med de aktiviteter som Järvastaden arrangerar en gång i månaden, och så delas vykort ut. Vi behöver då tillträde till trapphus och tillgång till koder. Utdelningen görs i samarbete med ICA som engagerar områdets ungdomar. Ofta är det ungdomarnas första jobb, tanken är att slussa in dem i arbetslivet och många fortsätter sedan att jobba i butiken. Man skapar en förståelse och ett avtal med ungdomarna där de förbinder sig att sköta sig och inte prata om koderna.

Följande bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar har utsett en Trygghetsambassadör
Brf Mönstringen, Brf Dragonen, Brf Markan, Brf Mässen, Brf Luckan, Brf Granatäpplet, Brf Svärdsliljan, Brf Löjtnantshjärtat, Brotorps Samfällighetsförening, Brf Silverlönnen, Brf Brotorps Entré, Brf Nattsländan, Brf Daggkåpan, Brf Liljekonvaljen, Brf Stensötan, Samfällighetsföreningen Solna Stadsvillor, Brf Skogsbacken, Brf Torghusen, Brf Solvändan, Brf Tallkronan, Brf Pyrolan.