Järvastaden får ny idrottsplats

I den del av Järvastaden som tidigare kallats Krossen eller Järvastadens IP kommer det att anläggas en ny idrottsplats, med fokus på fotboll. Byggnadsnämnden i Solna fattade beslut i frågan den 23 maj och i uppdraget ingår att ta höjd för tre konstgräsplaner, varav en i full storlek som kan delas av i flera mindre och två 9-spelplaner. Utöver detta kommer det bland annat att finnas omklädningsrum, klubbförråd, driftutrymmen och parkeringsplatser.

Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden, säger:

- I och med detta påbörjas läggandet av ännu en viktig pusselbit i Järvastaden. En som tydliggör att vi strävar efter en stadsdel där man inte bara bor utan också lever och verkar.

Målet är att den nya idrottsplatsen i Järvastaden ska vara färdigställd 2020/2021.

Läs mer på Solna stads webbplats.