Kom till Mulle Meck-parken på lördag 12 maj klockan 11 – 14. Då delar vi ut medalj till den miljonte besökaren!

Det fanns och finns kanske fortfarande, en brist på stora och bra bostäder för barnfamiljer i både Solna och Sundbyberg. Många flyttar från Solna och Sundbyberg när de bildar familj. I Järvastaden valde vi från början medvetet att satsa på att försöka bygga en miljö som kan attrahera barnfamiljer, både vad gäller bostäderna och området kring dem.

När utbyggnaden av Järvastaden startade för mer än tio år sen fanns det inte mycket här som påminde om ett bostadsområde. Området hade varit en gammal militär anläggning dit unga män i östra Sverige åkt för att mönstra. Där fanns Överskottsbolaget som sålde utrangerad militär utrustning och mycket annat, där fanns loppis och där fanns Fordonskammaren som sålde begagnade bilar. Inte mycket som passade in i en bostadsmiljö för barnfamiljer. Det behövdes något som skulle visa vägen till att Järvastaden höll på att bli något helt annat.

Idén att bygga en temalekplats väcktes tidigt och vi fick kontakt med Tor Svae, som tidigare bland annat utformat Junibacken. Tor rekommenderade ett samarbete med George Johansson och Jens Ahlbom, författaren respektive illustratören till böckerna om Mulle Meck. Sagt och gjort, efter en del efterforskningar startade jobbet och parken byggdes klar efter ”arbetsritningar” i form av teckningar gjorda av Jens och Tor.

Så var Mulle Meck-parken färdigställd år 2008, och ordentligt invigd tillsammans med många besökare. Redan från början strömmade besökarna in hela tiden. Jörgen Odehök som var marknadschef på Järvastaden AB under denna period tyckte att parkens popularitet var en väldigt central fråga i marknadsföringen och lade därför ner en del jobb på att få fram en siffra som kunde kännas trygg att kommunicera externt.

Det första Jörgen gjorde var att under en 30-dagarsperiod gå till parken vid olika tider mellan klockan 7 och 19 varje dag och slumpmässigt välja ut några barn för att notera hur länge de stannade i parken, i genomsnitt. Det följande året besökte Jörgen parken ungefär tio gånger varje månad, totalt 100 besök, vid slumpmässigt valda tider och dagar för att räkna hur många som var i parken vid dessa tillfällen.

Besöksantalet och den tid besökarna stannade i parken varierade av naturliga skäl under året, men med hjälp av den statistik Jörgen fick fram kunde han extrapolera hur många besökare parken kunde tänkas ha varje månad över en 12-månadersperiod. Den framräknade årliga siffran på 100 000 besökare är avrundad nedåt för att inte skapa någon glädjekalkyl.

Nu, tio år senare, säger vi därför att parken har haft 1 miljon besökare!

Se filmen om Mulle Meck-parken här.